certyfikaty

z tego jesteśmy dumni

Jesteśmy aktywnymi członkami stowarzyszeń związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych, nieustannie dbamy o ochronę środowiska naturalnego. Nieustannie dbamy o to, aby nasza działalność była usystematyzowana, czego efektem są posiadane certyfikaty.

nasza jakość

posiadane certyfikaty

W 2004 r. wdrożyliśmy i stale doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 14001, pozwalający na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, z jednoczesną strategią minimalizowania negatywnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko.
Znaczącym elementem tego systemu jest Zakładowa Kontrola Produkcji, dzięki której gwarantujemy spełnienie wymagań UE dla naszych wyrobów budowlanych.

W 2020 r. otrzymaliśmy certyfikat EuCertPlast potwierdzający, że regranulat oraz proces recyklingu są w pełni identyfikowalne. Świadectwo dokumentuje możliwość śledzenia strumieni wchodzących i wychodzących z procesu. Oznacza to, iż nasza działalność jest zgodna z najwyższymi standardami, jak również, że wdrażamy najlepsze praktyki recyklingu oraz handlu. Nasze wyroby są okresowo badane w akredytowanych laboratoriach w zakresie obecności substancji objętych listą SVHC. Wyniki badań oraz specyfika stosowanej technologii stanowią podstawę do składania deklaracji w odniesieniu do wymagań REACH.

nasza jakość

otrzymane wyróżnienia

Diament Forbesa 2019

Diamenty Forbesa 2019 – I miejsce na liście w województwie kujawsko-pomorskim – firma CONKRET. „Diamenty Forbesa” to coroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Wyniki rankingu zostały opracowane w redakcji „Forbesa” na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2015-2017, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Złoty Płatnik 2015

Nasza firma została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:
– PMI powyżej 80 punktów,
– rating na poziomie powyżej CCC,
– brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Laur Eksperta

W 2018 r. otrzymaliśmy Certyfikat nadania Znaku Jakości w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm „Laur Eksperta”. Wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjny produkt z naszej oferty – folię do regulacji przenikania pary wodnej z barierą energetyczną TERM-AL SD.

certyfikaty

DBAMY O OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Otrzymany w 2020 r. certyfikat EuCertPlast potwierdza, że nasze regranulaty produkowane są z odpadów pokonsumenckich, a ich pochodzenie jest w pełni identyfikowalne.

Jako aktywni członkowie stowarzyszeń związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych, stale dbamy o ochronę środowiska naturalnego.

masz pytania?

skontaktuj się z nami

E-MAIL:
info@contalen.eco
TELEFON:

+48 606 666 111