Produkcja regranulatu - jak przebiega?

proces produkcji regranulatu

Poznaj szczegółowo jak przebiega wieloetapowy proces technologiczny produkcji naszych regranulatów.

contalen

poznaj proces technologiczny

Proces przetwarzania odpadowej folii polietylenowej na gotowy granulat Contalen jest procesem wieloetapowym. Nie ogranicza się jedynie do rozdrabiania, podawania do systemu wytłaczania, uplastyczniania i granulacji.

Obejmuje także usuwanie zanieczyszczeń stałych oraz włóknistych, jak: wióry metalowe i drewniane, włókna papierowe lub tekstylne czy substancje chemiczne, np. farba drukarska. Linie zaprojektowane do konkretnego zastosowania uwzględniają następujące sekwencje podprocesów i urządzeń.

proces technologiczny

drugie życie dla odpadów

1. Surowiec

Odpady otrzymujemy w sprasowanych belach

3. Czyszczenie

Rozdrobniony plastik poddajemy procesowi czyszczenia w systemie myjącym

5. Suszenie

Gotowy regranulat poddajemy suszeniu

2. Sortowanie

Rozluźnione bele poddajemy sortowaniu

4. Wytłaczanie

Umyte płatki foliowe poddajemy: homogenizacji, odgazowaniu i filtracji

6. Uśrednianie

Gotowy regranulat mieszamy i uśredniamy

„Nie możemy wyeliminować plastiku, to zbyt wartościowy materiał. RECYKLING to najkrótsza droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.”

ZBIGNIEW TREJDEROWSKI

Managing Director firmy Conkret

masz pytania?

skontaktuj się z nami

E-MAIL:
info@contalen.eco
TELEFON:

+48 606 666 111