GOSPODARKA CYRKULARNA

GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Rozwijamy technologię recyklingu i tworzymy model gospodarczy przyszłości, w którym zasoby krążą w zamkniętym obiegu. Zmaksymalizowana jest ich wartość dodana, a zminimalizowane powstawanie odpadów.

contalen lider gospodarki

w obiegu zamkniętym

Wprowadzając innowacyjną technologię recyklingu, staliśmy się jednym z liderów gospodarki o obiegu zamkniętym. Stawiamy na zrównoważony model rozwoju, przeciwdziałamy nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych i emisji dwutlenku węgla.

0 mln
ton plastiku każdego roku
przedostaje się do oceanów
0 %
tylko tyle procent opakowań z tworzyw
sztucznych będących w obiegu trafia do recyklingu
0
w podanym roku w oceanie będzie więcej
plastiku niż żyjących tam ryb

rok 2050

katastrofa ekologiczna?

Permanentne wydobywanie kończących się już paliw kopalnych służy temu, by wytwarzać z nich produkty z tworzyw sztucznych. Po jednorazowym użyciu większość kończy swoje życie na wysypisku śmieci lub w spalarni. Ponadto każdego roku do oceanów przedostaje się 8 mln ton plastiku – ta liczba stale rośnie. Jeśli nie poczynimy gwałtownych zmian, to w 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż żyjących tam ryb.

Tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych będących w obiegu trafia do recyklingu. W efekcie gospodarka traci równowartość 80-120 mld dol. rocznie, ale co gorsza – stale zwiększamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Przekonanie, że zakazanie używania tworzyw sztucznych i zastąpienie ich materiałami jak: szkło, papier lub aluminium rozwiąże problem, jest błędne. Zamiana plastiku na inne surowce może doprowadzić do wielu niezamierzonych, negatywnych konsekwencji, jak choćby: zwiększonej emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i marnotrawstwa żywności. Musimy więc przestawić się na recykling, który jest nieodłącznym elementem gospodarki obiegu zamkniętego.

technologia acp

regranulaty z selektywnej zbiórki

Wdrożona przez nas technologia ACP stanowi panaceum na wspomniane problemy środowiskowe. Jest poparta 30-letnim doświadczeniem w recyklingu oraz wynikami wieloletnich prac R&D.

Dzięki zastosowaniu technologii ACP otrzymaliśmy innowacyjny wyrób w postaci regranulatu PE wytworzonego z odpadów polietylenowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Moc produkcyjna przedsiębiorstwa zwiększyła się o 80%, a każdego dnia 100 ton plastikowych odpadów jest przywracanych do obiegu. Parametry uzyskanego regranulatu Contalen są zbliżone do oryginalnego surowca, lecz znacznie przewyższają właściwości regranulatu wyprodukowanego metodami tradycyjnymi.

nasza misja

DAJEMY ODPADOM DRUGIE ŻYCIE

Drugie życie dla odpadów plastikowych – realne korzyści:

  • Zmniejszenie emisji CO2 do nawet 90% i korzystny wpływ na zmiany klimatyczne
  • Najlepsza alternatywa dla surowców kopalnych
  • Zmniejszenie zależności od zasobów naturalnych (gaz ziemny, ropa)
  • Ograniczenie przedostawania się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego
  • Brak spalania i składowania tworzyw sztucznych prowadzących do uwalniania trujących toksyn i gazów
stwórzmy razem obieg zamknięty dla tworzyw sztucznych

masz pytania?

skontaktuj się z nami

E-MAIL:
info@contalen.eco
TELEFON:

+48 606 666 111