GOSPODARKA CYRKULARNA

GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Od czasów uprzemysłowienia świat polega w większości na liniowym modelu: produkcja – konsumpcja – utylizacja. Trwanie w nim w nieskończoność jest niemożliwe, gdyż zasoby naturalne skończą się, a śmieci nie można składować bez ograniczeń. Modelem przyszłości jest natomiast gospodarka cyrkularna (ang. circular economy). Zasoby krążą w nim w obiegu zamkniętym na wielu różnych poziomach. Produkcja jest nastawiona na minimum marnotrawstwa. Przedmioty są używane ponownie. Z odpadów odzyskuje się maksimum surowców. Dążymy do tego modelu i w tym celu rozwijamy technologię recyklingu. Maksymalizujemy wartość dodaną surowców, a ograniczamy powstawanie odpadów.

contalen lider gospodarki

w obiegu zamkniętym

Gospodarka cyrkularna opiera się m.in. na jednej z najważniejszych zasad zrównoważonego rozwoju, czyli 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Rozumiemy, jak to działa – dlatego wprowadziliśmy innowacyjną technologię recyklingu. Gospodarka obiegu zamkniętego potrzebuje innowacji, aby była konkurencyjna w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Na tym polu należymy do liderów. Stawiamy na ekologię, przeciwdziałamy nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych i emisji dwutlenku węgla.

0 mln
ton plastiku każdego roku
przedostaje się do oceanów
0 %
tylko tyle procent opakowań z tworzyw
sztucznych będących w obiegu trafia do recyklingu
0
w podanym roku w oceanie będzie więcej
plastiku niż żyjących tam ryb

rok 2050

katastrofa ekologiczna?

Permanentne wydobywanie kończących się już paliw kopalnych służy temu, by wytwarzać z nich produkty z tworzyw sztucznych. Po jednorazowym użyciu większość kończy swoje życie na wysypisku śmieci lub w spalarni. Ponadto każdego roku do oceanów przedostaje się 8 mln ton plastiku – ta liczba stale rośnie. Jeśli nie poczynimy gwałtownych zmian, to w 2050 r. w oceanach będzie więcej plastiku niż żyjących tam ryb.

Tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych będących w obiegu trafia do recyklingu. W efekcie gospodarka traci równowartość 80-120 mld dol. rocznie, ale co gorsza – stale zwiększamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Przekonanie, że zakazanie używania tworzyw sztucznych i zastąpienie ich materiałami jak: szkło, papier lub aluminium rozwiąże problem, jest błędne. Zamiana plastiku na inne surowce może doprowadzić do wielu niezamierzonych, negatywnych konsekwencji, jak choćby: zwiększonej emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i marnotrawstwa żywności. Musimy więc przestawić się na recykling, który jest nieodłącznym elementem gospodarki obiegu zamkniętego.

technologia acp

regranulaty z selektywnej zbiórki

Gospodarka o obiegu zamkniętym musi zostać wdrożona prędzej czy później, aby ludzkość nie niszczyła samej siebie. Jesteśmy częścią środowiska! Aby wspomóc przejście z ekonomii liniowej na obieg zamknięty, stworzyliśmy technologię ACP. Stanowi ona lek na wspomniane problemy środowiskowe. Jest poparta ponad 30-letnim doświadczeniem w recyklingu oraz wynikami wieloletnich prac rozwojowych.

Dzięki zastosowaniu technologii ACP otrzymaliśmy innowacyjny wyrób: regranulat polietylenowy z odpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki. Moc produkcyjna przedsiębiorstwa zwiększyła się o 80%. Codziennie przywracamy do obiegu 100 ton plastikowych odpadów! Parametry uzyskanego regranulatu Contalen są zbliżone do oryginalnego surowca i znacznie przewyższają właściwości regranulatu wyprodukowanego tradycyjnymi metodami.

nasza misja

DAJEMY ODPADOM DRUGIE ŻYCIE

Gospodarka cyrkularna zakłada dawanie plastikom drugiego życia. Daje to realne korzyści:

  • Spowolnienie zmian klimatycznych poprzez zmniejszenie emisji CO2 o nawet 80%
  • Najskuteczniejsza opcja alternatywna dla surowców kopalnych
  • Ograniczenie uzależnienia od nieodnawialnych zasobów takich jak gaz ziemny, czy ropa
  • Mniejsze niż do tej pory przedostawanie się plastiku do środowiska naturalnego m.in. oceanów
  • Dzięki nie spalaniu i składowaniu odpadów sztucznych nie uwalniamy trujących toksyn i gazów do atmosfery
Gospodarka obiegu zamkniętego to jedyna droga dla tworzyw sztucznych

masz pytania?

skontaktujMY się!

E-MAIL:
info@contalen.eco
TELEFON:

+48 606 666 111