CERTYFIKOWANE REGRANULATY

LDPE CONTALEN

Ogranicz emisję CO2 i zwiększ udział surowców wtórnych w produkcji w Twoim przedsiębiorstwie dzięki naszym regranulatom CONTALEN. 

Regranulat Contalen jest wyprodukowany w 100% z odpadów pokonsumenckich (PCR) co potwierdza certyfikat EuCertPlast.

contalen lider gospodarki

POCHODZENIE SUROWCÓW NA REGRANULATY

Contalen 0031

contalen 0031

MFI: 2,5 g/10min
GĘSTOŚĆ: 0,91 g/cm3
CIĘŻAR NASYPOWY: 0,50 kg/dm3
Contalen 0042

contalen 0042

MFI: 0,85 g/10min
BULK: 0,92 g/cm3
BULK DENSITY: 0,50 kg/dm3

Contalen 0050

contalen 0050

MFI: 1,1 g/10min
GĘSTOŚĆ: 0,92 g/cm3
CIĘŻAR NASYPOWY: 0,50 kg/dm3
Contalen 0051

contalen 0051

MFI: 0,3 g/10min
GĘSTOŚĆ: 0,92 g/cm3
CIĘŻAR NASYPOWY: 0,50 kg/dm3
Contalen 0052

contalen 0052

MFI: 0,65 g/10min
GĘSTOŚĆ: 0,92 g/cm3
CIĘŻAR NASYPOWY: 0,50 kg/dm3

JAKOŚĆ i POWTARZALNOŚĆ

UŚREDNIONE ORAZ STABILNE PARAMETRY

 • filtracja regranulatów CONTALEN™ na sitach o gęstości nie więcej niż 100 mikron
 • stosowanie systemów minimum podwójnego odgazowania
 • najwyższa troska o zapewnienie powtarzalnej jakości
 • każda partia produkcyjna uśredniana przed pakowaniem w mieszalnikach 24/48/96 ton
 • kontrola laboratoryjna deklarowanych parametrów dla każdej partii produkcyjnej
 • brak zwolnienia partii produkcyjnej w przypadku braku zgodności z deklarowanymi parametrami technicznymi

wysyłka

pakowanie surowca

Wszystkie nasze materiały CONTALEN™ są uśredniane w mieszalnikach 24/48/96 ton przed zapakowaniem (MFI i gęstość są uśredniane).
Standardowe sposoby pakowania to opakowania typu big-bag lub formie sypkiej tankowane luzem do autosilosa.

Wysyłka całopojazdowa

+ (ca. 23000 kg netto)
+ big-bagi ze stabilizatorami

Autosilos

+ (ca. 25000 kg netto)
+ certyfikat mycia autosilosa przed załadunkiem

jeden produkt

wiele zastosowań

nasza technologia

twoja korzyść

Podczas produkcji regranulatów CONTALEN™ wykorzystywana jest najnowsza technologia gwarantująca wysoką jakość i powtarzalność.
 • DV – minimum podwójne odgazowanie
 • CC – produkcja na liniach kaskadowych
 • DF – podwójna filtracja
 • COF – produkcja w technologii bezzapachowej
 • ACP – opatentowana technologia Active-Component-Polymer
 • NGL – technologia redukcji żeli

baza wiedzy

REGRANULATY POLIETYLENOWE

Polietylen odgrywa w światowym przemyśle olbrzymią rolę. W zasadzie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tego tworzywa – HDPE i LDPE. Ten pierwszy jest odmianą tworzywa sztucznego, która wyróżnia się trwałością, twardością i dużą odpornością na działanie ciepła. Z kolei tworzywo LDPE jest polimerem amorficznym o bardzo szerokim zastosowaniu.

Regranulaty LDPE Contalen – idea produkcji

Definicja tego, czym tak naprawdę są regranulaty polietylenowe jest bardzo prosta. Otóż – jak sama nazwa wskazuje – są to granulaty uzyskane w oparciu o technologię recyklingu. Regranulat LDPE to inaczej polimer amorficzny, który charakteryzuje się dość dużą temperaturą topnienia (rzędu od 105 do 108 stopni Celsjusza). Jest to też tworzywo o stosunkowo niskiej gęstości, gdyż wynosi ona zaledwie 0.910 – 0.930 g na centymetr sześcienny. Oznacza to, że może ono z łatwością utrzymywać się na powierzchni wody.

Wybór regranulatów LDPE Contalen oznacza:

Wpływ na rozwój gospodarki obiegu zmakniętego Społeczną odpowiedzialność za środowisko naturalne Ekologiczne rozwiązanie w postaci materiału pochodzącego w 100% z recyklingu Najwyższą jakość surowcową i wytrzymałość zbliżoną do materiału pierwotnego

procedury

rozporządzenie reach

REACH

Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń. Jako producent wyrobów z tworzyw sztucznych jesteśmy zobowiązani do informowania klientów o obecności jakichkolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC -Substances of Very High Concern) w swoich produktach.

nasza misja

DAJEMY ODPADOM DRUGIE ŻYCIE

Drugie życie dla odpadów plastikowych – realne korzyści:

 • Zmniejszenie emisji CO2 do nawet 90% i korzystny wpływ na zmiany klimatyczne
 • Najlepsza alternatywa dla surowców kopalnych
 • Zmniejszenie zależności od zasobów naturalnych (gaz ziemny, ropa)
 • Ograniczenie przedostawania się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego
 • Brak spalania i składowania tworzyw sztucznych prowadzących do uwalniania trujących toksyn i gazów
stwórzmy razem obieg zamknięty dla tworzyw sztucznych

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

skontaktuj się z nami

E-MAIL:
info@contalen.eco
TELEFON:

+48 606 666 111